Cytognos Sarflar

Tek Renkli Antikorlar
İki Renkli Antikorlar
Üç ve Dört Renkli Antikorlar
HLA-B27 HLA-B7 Kit
LeucoFinder™ Rezidüel Lökosit Sayım Kiti
Immunglobulin ve Altgrupları
İzotipik Kontroller
Poliklonal Kappa Lambda Antikoru
Quicklysis™ Lizis Solüsyonu
BulkLysis™ Lizis Solüsyonu
CD38 Multi-Epitope Reagent
PNH Kit
Lymphoclonal™
Lymphoclonal™-9
Lymphoclonal™-12
Plasma Hücre Antikorları
Act-T4 Cell™ kit
Cycloscope™ Hücre Döngüsü Kiti
Dendritik Hücre Kiti
Sayım Boncukları