info@ida.gen.tr
BioLegend
Cytognos
St John’s
Azure
Advansta
Precision
sysmex
Immunostep
Cytomark
Cellix
C.B.S. Scientific;
BIOLEGEND
BIOLEGEND
Rekombinant Proteinler, Sinirbilim
Manyetik Hücre Ayırma, Multiplex
Flow Cytometry Antikorları
CYTOGNOS
CYTOGNOS
EuroFlow Kitleri
MM-MRD kiti, HLA-B27
ST. JOHNS LABORATORY
ST. JOHNS LABORATORY
WB, IHC Antikorları
AZURE BIOSYSTEMS
AZURE BIOSYSTEMS
Jel Görüntüleme Sistemi
Kemilüminesan, Floresan, Infrared
Eliza Okuyucu Sistemi
ADVANSTA
ADVANSTA
WesternBlot Sarfları
ECL, Sekonder Antikorlar
Solüsyonlar, Membranlar
AHN
AHN
Pipet Seti, Elektronik Pipet
Pipetör, Santrifüj, Vorteks
Hematokrit Santrifüj
Manyetik Karıştırıcı
PRECISION BIOSYSTEMS
PRECISION BIOSYSTEMS
Antikor Hibridizasyon Cihazı
IMMUNOSTEP
IMMUNOSTEP
Flow Cytometry CE-IVD Antikorları
Apoptoz kitleri, PNH kit
Peptid Sentezleme
CYTOMARK
CYTOMARK
Hücre Antijen Stabilizasyon Solüsyonları
CELLIX
CELLIX
Mikroakışkan Pompalar
Biyoçipler
SYSMEX - PARTEC
SYSMEX - PARTEC
Ploidi Analizörü
PEPROTECH
PEPROTECH
GMP Sertifikalı Sitokinler
Protein ve Antikorlar
Eliza Kitleri ve Sitokinler
Hücre Kültürü Sarfları